Værd at vide

Registrering

Der føres ordnede journaloptegnelser og elektronisk kartotek på alle børn og unge mellem 0 og 19 år.

 

Ris / Ros

Tandplejen hører gerne fra dig om din mening og dine oplevelser.

Hvis du har særlige spørgsmål, eller vil klage over Tandplejens service, kan du kontakte Tandplejens chef.

Hvis du vil klage over faglige forhold, kan du gøre det til Tandplejens chef som så kan vejlede dig om andre klagemuligheder.