Piercing

Piercing

I de senere år har det været “in” at få en piercing; dvs. en gennemboring af huden eller slimhinden med et smykke. I Danmark kræver det ikke nogen bestemt uddannelse at udføre en piercing, og fra myndighedernes side bliver der ikke ført tilsyn med piercingklinikker.

Det er ikke ufarligt at blive piercet, da der er risiko for:

  • alvorlig bakterieinfektion med betændelse på hjerteklapperne
  • generel allergi
  • smitte med leverbetændelse og HIV

Som en hjælp har Sundhedsstyrelsen og Det Centrale Afsnit for Sygehushygiejne udarbejdet vejledende retningslinjer for piercere og deres kunder – specielt interessant er flg: “Til dig der gerne vil vide mere om, hvordan man minimerer risikoen for at blive smittet, når man vælger at blive piercet” læs Sundhedsstyrelsens pjece: “Vil du pierces?

Som tandlæger ser vi følgende problemer: Generelt kan piercinger i mundhulen medføre savlen og talebesvær. Som det vil fremgå af det følgende, kan der tillige opstå skade lokalt på tænder og tandkødet omkring piercingen.

Tungepiercinger:

  1.  Der kan nemt knække et stykke tand af – også selvom tanden er sund og uden fyldning – fordi man tygger på metallet.
  2. Der opstår ofte infektioner. Når slimhinden på tungen gennembores af piercingen, får de mange naturligt forekommende mundhulebakterier adgang til blodet. Betændelsen, som opstår, kan være lokal, men kan også sprede sig i hele kroppen. En ung mand i Norge døde af en alvorlig streptokokinfektion efter en tungepiercing.
  3. Piercingen kan trykke på slimhinden i ganen, så der kommer en irritation / udvækst.

Læbepiercinger:

  1. Hvis piercingen rammer ind på tandkødet, kan tandkødet trække sig tilbage og dermed blottes roden. Tandkødet har svært ved at gendannes, og på længere sigt kan der opstå parodontose her.
  2. Der kan opstå tandskader, hvor stykker af tænderne knækker af, fordi piercingen rammer tanden.
  3. Slidskader fremkommer, når metallet skurrer mod tænderne.

OBS: Er du under 18 år skal dine forældre give tilladelse.