Værd at vide i Holstebro Kommune

Valg af tandlæge

I Holstebro Kommune har vi én fast klinik – Centralklinikken, der ligger i Center for Sundhed, Stationsvej 35 på 2. sal.

Bor du i Vinderup, kan du vælge om dit barn skal gå gratis til tandlæge hos en af de privatpraktiserende tandlæger i Vinderup, eller om dit barn skal gå til tandlæge på den kommunale klinik i Holstebro. Nærmere oplysning fås på Tandplejens kontor.

Børn og unge i den øvrige del af Holstebro Kommune kan også vælge at modtage tandpleje hos en privatpraktiserende tandlæge.

Unge på 16-21 år (født efter 31/12-2003) kan frit vælge at modtage gratis tandpleje på den kommunale klinik eller hos privatpraktiserende tandlæge. Dog skal man være opmærksom på, at tandpleje i privat praksis kan være forbundet med en egenbetaling, hvis den private tandlæges prisniveau er højere end ”Kommunalt tilskud til frie ydelser”.

Ved ønske om tandlægeskift skal Tandplejens kontor have besked inden skift kan ske. Tandbehandling som er i gang skal gøres færdig først.

Læs mere her:

 

 

Frit valgs ordningen

Frit valgs ordningen betyder, at børn og unge under 16 år, der ønsker et andet tandplejetilbud end det, Holstebro Kommune vederlagsfrit stiller til rådighed, kan vælge at modtage børne- og ungdomstandpleje i privat tandlægepraksis efter eget valg. Holstebro Kommune yder tilskud på 65 % af udgifterne til forebyggende og behandlende tandpleje efter taksterne i BUT-overenskomsten. Vedr. ydelser der ikke er omfattet af BUT-overenskomsten, ydes der 65 % tilskud af ”Kommunalt tilskud til frie ydelser”.

Tilskuddet på 65% er betinget af, at forældrene har meddelt tandplejen om valget, før ydelserne modtages hos praktiserende tandlæge.

Valg af privat praksis gælder det samlede tandplejetilbud inkl. tandregulering. Tandregulering samt andre behandlingsydelser, hvor der ikke er fastsat takster, må først iværksættes, når tandplejen har godkendt det fremsendte behandlingstilbud. Forældrene har mulighed for at vælge en dyrere behandling end den, der kan godkendes af kommunen. De vil så få refunderet et beløb svarende til 65 % af udgifterne til den godkendte behandling.

Læs mere her:

 

 

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om tandplejetilbuddet i Holstebro kommune fås hos overtandlæge Marianne Blegvad på telefon 96 63 60 01.

 

 

Nødbehandling og vagtordning

Centralklinikken er åben for nødbehandling hver mandag i sommerferien.

Tandregulering
Tlf.: 97 84 05 88. Telefontid fra kl. 8.30 – 12.00. Du kan også sende en mail vedr. tandregulering til bv@tandregulering.com.

Ved behov for tandlægehjælp i weekender og på helligdage henvises til Region Midt’s vagtordning på tlf.: 40 51 51 62. På feriedage henvises til privatpraktiserende tandlæger.

Udgifterne betales af kommunen.

 

 

Åbningstider

Centralklinikken er åben på alle skoledage samt den første uge i skolesommerferien:

Mandag, torsdag og fredag fra kl. 8.00 til 15.00,
Tirsdag og onsdag fra kl. 8.00 til 16.00.

Oplysning om udvidet åbningstid fås ved henvendelse til Tandplejens kontor på tlf. 96 63 60 00.

Åbningstider

Centralklinikken er åben på alle skoledage samt den første uge i skolesommerferien:

Mandag, torsdag og fredag fra kl. 8.00 til 15.00,
Tirsdag og onsdag fra kl. 8.00 til 16.00.

Oplysning om udvidet åbningstid fås ved henvendelse til Tandplejens kontor på tlf. 96 63 60 00.